Om Villamar


Villamar AS er et familieeid investeringsselskap i Ulstein-familien som ble opprettet i år 2000. Selskapet har sitt utspring fra salget av Ulstein-konsernet til Vickers (senere Rolls Royce Marine).
Vi driver primært med tradisjonelle investeringer innenfor aksjer, obligasjoner og eiendom, samt vårt nye satsningsområde såkorninvesteringer.


Daglig Leder og aksjeforvalter

Thomas Røvik

Styret

Styreleder
Aase-Mari Ulstein

Styremedlemmer
  • Magnulf Ulstein Pilskog
  • Rolv Ulstein Pilskog
  • Sigbjørn André Ulstein Pilskog