Såkorninvesteringer

Villamars visjon er å bli "ett av de mest attraktive investeringsselskapene for gründere med gode idéer innenfor miljø, it og design."
Vi sier at: «Villamar identifiserer det ultimate i potensialer og manifisterer idéer fra tanke til produkt.»

Som betyr at vi skal
  • finne de mest spennende investeringsobjektene
  • ha et aktivt eierskap til såkornsselskapet og bistå med å gjøre det til en suksess
For gründeren (deg?) betyr det at:
  • Villamar er villig til å ta på seg betydelig risiko for gründere som trenger kapital for å realisere sin idé
  • Gründeren får
    • mulighet for større kapitalinnsprøytinger ved behov
    • tilgang til Villamars kontaktnettverk
    • bistand vedrørende merkantile problemstillinger